Belangrijk bericht voor de niet-geslaagden

In bijlage een brief van het ANB gericht aan de niet-geslaagden.

 
3_104178.jpg