Privacy Policy

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die bewaard worden wanneer u deze website bezoekt. De cookies laten toe om uw acties of voorkeuren bij te houden. De meeste webbrowsers aanvaarden cookies. Gebruikers kunnen hun webbrowsers echter zo instellen dat het gebruik van cookies wordt geblokkeerd of dat cookies worden verwijderd telkens wanneer gewenst.

Cookies bevatten gewoonlijk de naam van de website waar het cookie vandaan komt, hoe lang het cookie bewaard zal blijven, en een waarde, meestal een willekeurig gegeneerd uniek nummer. Sommige cookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit (zogenaamde session cookies), andere cookies blijven bewaard en helpen ons om u te identificeren als een bezoeker van onze website (zogenaamde persistent cookies).


Waarom gebruiken wij cookies?

Op onze website gebruiken we cookies voor diverse doeleinden. Cookies dienen om u vlotter gebruik te laten maken van onze website. Ze laten ons toe om onze website beter af te stemmen op uw interesses en uw behoeften. We gebruiken ze ook om de snelheid van uw activiteiten op de website te verhogen. Via cookies verzamelen we op anonieme wijze samengevoegde statistieken waarmee we beter begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en hoe wij onze diensten kunnen verbeteren.


Welke cookies gebruiken wij?

We gebruiken zogenaamde first party cookies en third party cookies. First party cookies zijn cookies die door de website zelf worden aangemaakt om u vlotter gebruik te laten maken van de website. Third party cookies worden aangemaakt door anderen. Third party cookies op onze website komen van Google.

We gebruiken de software Google Analytics om beter te begrijpen hoe u met onze website omgaat. Deze software kan een reeks cookies aanmaken om informatie te verzamelen en anonieme statistieken over de website te rapporteren.

Hoe kunt u cookies beheren of verwijderen?

U kan op ieder moment cookies blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. Het blokkeren van cookies kan onze dienstverlening en het gebruik van onze website beïnvloeden. Het verwijderen van cookies kan ervoor zorgen dat u bij een volgend bezoek aan onze website opnieuw uw voorkeuren moet ingeven. Raadpleeg de documentatie van uw softwareleverancier voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies, zoals:

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/nl-be/help/4027947/windows-delete-cookies

 

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het betekent dat we uw gegevens veilig opslaan en zorgen dat ze goed beschermd blijven. We laten u ook weten wat we met uw gegevens doen wanneer we ze respectvol gebruiken om u beter van dienst te kunnen zijn.
We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle heeft over zijn of haar persoonsgegevens en iedereen het recht heeft om die niet of niet langer met ons te delen. In deze Privacyverklaring staat welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en met wie we ze eventueel delen. We leggen uit wat we doen om uw privacy te beschermen, hoe u inspraak heeft en welke controles worden uitgevoerd op de naleving van deze verklaring.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, beheren, gebruiken en delen van uw gegevens door Instituut voor de Jachtopleiding vzw. Deze Privacyverklaring moet samen met onze gebruiksvoorwaarden en ons cookiebeleid gezien worden. We kunnen op elk moment onze Privacyverklaring aanpassen en stellen de meest recente versie ter beschikking op onze website http://www.jachtopleiding.be. Deze Privacyverklaring werd nagekeken en laatst aangepast op 25 mei 2018.

Onze contactgegevens
Instituut voor de Jachtopleiding
Kleine Ieperstraat 10
8980 Zonnebeke
Ondernemingsnr 0420.427.494
e: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Contactgegevens van onze Functionaris voor gegevensbescherming
Erik Wille, Algemeen Coördinator
Westeindestraat 63
9990 Maldegem
e: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
m: 0475/470.200

Wanneer is deze verklaring van toepassing?
Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website of contact heeft met onze medewerkers. Door onze website te bezoeken of contact te hebben met onze medewerkers, geeft u ons de toestemming om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken zoals in deze Privacyverklaring beschreven is.

Welke gegevens verzamelen we?
We verzamelen uw gegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, te verbeteren en u te informeren over onze activiteiten. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door - bijvoorbeeld via formulieren op onze website of in uw e-mailverkeer met ons of we verkrijgen deze gegevens via cookies op onze website.
We onderscheiden verschillende types persoonsgegevens. Ze laten ons toe om onze producten en diensten voor te stellen en aan te bieden:
- Gebruikersgegevens: hiermee kunnen we u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: uw naam, uw adres, uw telefoonnummers, uw geslacht, uw e-mailadres, uw deelname aan onze opleidingen, uw gebruik van onze website.
- Verkeersgegevens: deze technische gegevens hebben we nodig om onze elektronische communicatie vlot te laten verlopen, zoals uw IP-adres.
- Gevoelige gegevens: we verwerken geen gevoelige gegevens.

Waarom verzamelen we deze gegevens?
We verwerken persoonsgegevens om verschillende redenen, waarbij we telkens alleen de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om ons doel te bereiken. Met uw toestemming, voor zover die vereist is, verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:
- Om uw aanvragen over onze diensten in behandeling te nemen.
Als u onze website bezoekt of contact heeft met onze medewerkers om informatie te verzamelen of aan te vragen over onze diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan hebben we uw adresgegevens nodig. Alle informatie die we dan over u ontvangen, gebruiken we om u van de gevraagde informatie te voorzien.
- Om u te informeren over onze diensten en activiteiten.
We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over bestaande en nieuwe diensten, speciale acties, evenementen, trainingen, vacatures en andere, om aan direct marketing te doen of om een profiel over u op te maken zodat we u kunnen informeren over zaken waarvan we denken dat die voor u interessant zijn. Dat kunnen we zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch doen. We gebruiken uw gegevens ook voor de nieuwsbrieven waarvoor u intekent. U zal alleen communicatie per e-mail ontvangen als u hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven, voor zover die vereist is.

Door wie worden uw gegevens beheerd?
Alle persoonsgegevens worden beheerd door Instituut voor de Jachtopleiding vzw.
We doen beroep op externe verwerkers. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als we daar zelf de middelen niet voor hebben. Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit steeds contractueel vast met de verwerkers. Zo zal een verwerker uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten uw gegevens gewist worden van zodra een verwerker z'n opdracht heeft voltooid.
Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze eventuele rechtsopvolgers voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze Privacyverklaring. Voor sommige aspecten van onze diensten werken we met derde partijen of schakelen we onderaannemers in. De doorgifte van uw gegevens gebeurt alleen voor dezelfde doelen als bij het Instituut voor de Jachtopleiding vzw zelf. We zien erop toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig en respectvol beheren.
In sommige gevallen gebruiken we anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren we uw gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van ons bedrijf of onze groep. We beschouwen uw gegevens als vertrouwelijke informatie.
Indien we op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming. U hebt ook steeds de mogelijkheid tot verzet.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
We beschermen uw persoonsgegevens en privacy maximaal. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. We hebben ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van onze IT-infrastructuur. We nemen gespecialiseerde diensten af die zorgen voor de veiligheid van onze IT-infrastructuur. Bovendien gebruiken we allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mocht er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
Onze website vermelden soms links naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Gegevens inkijken, corrigeren of laten verwijderen?
U heeft het recht op toegang tot uw gegevens. U kunt ons vragen of we persoonsgegevens van u verwerken; waarvoor we die verwerken; welke categorieën gegevens we verwerken; met welke categorieën van derden we uw persoonsgegevens delen; wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en welke logica we gebruiken als we bepaalde persoonsgegevens automatisch zouden verwerken.
Uw recht op toegang kan u schriftelijk uitoefenen, ter attentie van Instituut voor de Jachtopleiding, tav Erik Wille, Westeindestraat 63, 9990 Maldegem of per e-mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . We hebben 30 dagen om uw aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer we uw aanvraag schriftelijk hebben ontvangen en alle vereiste informatie om aan uw aanvraag te voldoen in handen hebben.
Om uw recht van toegang uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, kunnen we u om een bewijs van uw identiteit vragen. We zullen u daarbij niet om kopie van uw identiteitskaart vragen.
U heeft ook het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daarvoor kan u ons steeds contacteren via e-mail of per post. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen. Houd er rekening mee dat we u soms, afhankelijk van uw verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. We kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld omdat we wettelijk verplicht zijn gegevens voor een bepaalde periode bij te houden. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken we u om ons elke wijziging te melden.

Geen direct marketing?
U heeft altijd het recht om u, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met ons via e-mail of per post.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
We dragen zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. We mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen en soms heel kort zijn. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijnen worden persoonsgegevens volledig geanonimiseerd of verwijderd. Gebruikersgegevens verwerken we tot maximaal tien jaar na het laatste operationele contact tussen ons, voor Verkeersgegevens is dat maximaal 26 maand.

Vragen?
Heeft u vragen over ons privacybeleid of wilt u ons contacteren om uw gegevens te wijzigen, dan staan we altijd klaar om een passend antwoord te bieden. U kan ons via e-mail, schriftelijk of telefonisch bereiken via onderstaande contactgegevens. Via deze weg kunt u ook een klacht indienen die we zo snel mogelijk correct behandelen. Indien u niet tevreden zou zijn over onze reactie, kunt u ook terecht bij de overheid en meer bepaald bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De contactgegevens staan op hun website https://www.privacycommission.be/nl/contact.

Onze contactinformatie:
Instituut voor de Jachtopleiding vzw
Erik Wille, Algemeen Coördinator
Westeindestraat 63
9990 Maldegem
e: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
t: +32 50 712955
m: +32 475 470200

 IJO vzw maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en voor de analyse van doelgroepen (Google Analytics). Door op 'Akkoord' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kunt onze privacy verklaring raadplegen via deze link.

Ik aanvaard cookies van deze website.