GP FAVV
In deze rubriek vindt u informatie voorzien door de FAVV.

Erkende inrichtingen

Op de website van het FAVV vindt u informatie over erkende inrichtingen voor de verwerking van levensmiddelen van dierlijke oorsprong: http://www.favv.be/sp/pa-pa/etab-agr_nl.asp.

 

Informatiepresentatie van FAVV

In deze presentatie van de FAVV vindt u informatie voor de Gekwalificeerde Personen.
 

Trichinenlaboratoria

Een lijst van trichinenlaboratoria kan gevonden worden op de website van de FAVV.

Rechtstreekse link naar de pagina met een link naar de lijst: http://www.favv.be/laboratoria/trichinenlaboratoria/