Tuberculose - maart 2016

Deze omzendbrief heeft tot doel, de gekwalificeerde personen (GP) te herinneren aan de reglementaire verplichtingen inzake eerste onderzoek van het jachtwild en die personen aan te sporen tot waakzaamheid ten aanzien van enig letstel dat wijst op tuberculose bij het vrij wild.

Reglementaire verplichtingen van de gekwalificeerde personen inzake eerste onderzoek van jachtwild.

Oproep tot waakzaamheid met betrekking tot letstels die wijzen op tuberculose bij vrij wild:

 

Bron: FAVV