Inschrijvingen Theorie 2018

Het inschrijvingsgeld voor de volledige cursus bedraagt 250 euro en moet gestort worden voor 20 december 2017 op rekeningnummer BE21 2100 0498 0903 van het Instituut voor de Jachtopleiding.

Kandidaten die in 2017 de lessen hebben gevolgd bij het IJO en niet slaagden in het examen, betalen 200 euro.
Kandidaten die vóór 2017 al slaagden voor het theoretisch gedeelte moeten zelf een inschrijvingsformulier aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

U kan kiezen tussen twee versies van het inschrijvingsformulier. 
  1.  Klik hier voor het formulier om per post of fax terug te sturen.
    Stuur het post/fax inschrijvingsformulier ingevuld zo spoedig mogelijk terug aan: Instituut voor de Jachtopleiding of fax naar 050 71 07 07
  2. U kan zich ook inschrijven via onderstaand electronisch formulier.
    Gelieve dit zo nauwkeurig mogelijk in te vullen.
 
Alle inlichtingen kunnen bekomen worden op het secretariaat van het IJO.
 
 

Persoonsgegevens


Akkoord voor gebruik van adresgegevens door derden *

Inschrijving


Keuze 1: Ik schrijf mij in voor de Jachtcursus 2018 en betaal de som van €250 op rekeningnummer BE21 2100 0498 0903 van het Instituut voor de Jachtopleiding vzw. Het Instituut kan bij te geringe belangstelling een centrum sluiten.


Keuze 2: Ik heb de Jachtcursus 2017 gevolgd en wens mij in te schrijven als herkanser. Ik betaal de som van €200 op rekeningnummer BE21 2100 0498 0903 van het Instituut voor de Jachtopleiding vzw. Het Instituut kan bij te geringe belangstelling een centrum sluiten.